Στις χαρές και στις λύπες μαζί! Ασφαλείς online πληρωμές! Παίξε Υπεύθυνα!

Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα betflixgr.com. Η ιστοσελίδα παρέχει την προβολή και
διάθεση των υπηρεσιών της εταιρίας με την επωνυμία «Δημητρακάκη Θεοδώρα»και διακριτικό τίτλο «BetflixGr». Η
επίσκεψη σας και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους
χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι παρόντες
όροι χρήσης έχουν εφαρμογή σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και
σε χρήστες που θα προβούν στην αγορά των ψηφιακών υπηρεσιών που διατίθενται μέσω
αυτής.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Προβλέψεις και Συμβουλές Αθλητικού Στοιχηματισμού και Δημιουργία Αθλητικού Περιεχομένου.

1. Εύρος, Επιλεξιμότητα και Αποδοχή των Όρων Χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε
τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε
διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει πλήρως να δεσμεύεστε από τους παρόντες

Όρους Χρήσης.
Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και την δημιουργία
λογαριασμού στην Ιστοσελίδα εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε
δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές
συμβάσεις κατά τον ισχύοντα νόμο, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΠΔ 131/2003.
Αν δεν πληροίτε τα συγκεκριμένα κριτήρια ή δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους
Χρήσης παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

2. Πολιτική Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές του betflixgr.com, σχετικά με τη
συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν
χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ( https://betflixgr.com ).Με την πρόσβαση ή τη χρήση
της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας
σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε στα ίδια, παρακαλούμε
μην έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική
Απορρήτου στην Ιστοσελίδα. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες από τη
στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και η συνεχιζόμενη
πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα αποτελεί
αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να
επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

2.1 Δημιουργία του λογαριασμού σας
Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα επωφελείστε από όλα τα προνόμια
που αφορούν την διάθεση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρίας. Όταν
πραγματοποιείτε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, θα χρειαστεί να παρέχετε με την
ελεύθερη συγκατάθεση σας κάποια προσωπικά σας δεδομένα όπως ενδεικτικά : Όνομα,
Επώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, η Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (e-mail) Κινητό,
Διεύθυνση, Διεύθυνση εργασίας, Πληροφορίες πληρωμής. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα
χρησιμοποιηθούν όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα θα χρειαστεί να
μεταβείτε στην Φόρμα Εγγραφής και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην
οικεία ενότητα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους
σκοπούς: Μάρκετινγκ/ Προώθηση , Συλλογή ανατροφοδότησης πελατών ,Επεξεργασία
πληρωμών ,Υποστήριξη , Στοχευμένη διαφήμιση ,Διαχείριση παραγγελίας πελατών
,Προστασία ιστότοπου.
Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα
σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο
εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και, στη συνέχεια, μόνο για τον σκοπό (ή τους
σκοπούς) για τον οποίο (ή τους οποίους) χορηγείται η συγκατάθεση, εκτός εάν είμαστε
υποχρεωμένοι να πράξουμε διαφορετικά από το νόμο.
Δεν θα διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να
ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας
πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα
νομοθεσία, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, (2) για να
επιβάλουμε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής
Απορρήτου, ή (3) για να ανταποκριθούμε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από
εσάς παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή
εξαγοραστεί με άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά
στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη.
Δεν συλλέγουμε ούτε διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο απ’ όσο είναι
απαραίτητο για τους σκόπους που εξηγούνται στην παρούσα πολιτική. Αποθηκεύουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικές χρονικές περιόδους ανάλογα με τον σκοπό που
συλλέχθηκαν. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαγραφούν αυτόματα βάσει
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα ανενεργών
χρηστών μετά από 12 μήνες ή για παράδειγμα μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας
cookie). Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα, όπως για την τήρηση αρχείων/αναφορών σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους, όπως η επιβολή νομικών δικαιωμάτων, η
πρόληψη απάτης κ.λπ.

2.2 Ενημέρωση ή ακύρωση του λογαριασμού σας
Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και
διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή να λάβετε αντίγραφο των
προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην ενεργή επεξεργασία
των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (μεταφέρουμε) τις προσωπικές σας
πληροφορίες σε άλλη οντότητα, να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας
δώσατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε
νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που ενδέχεται να ισχύουν βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση
[email protected]. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ ή την κατάρτιση προφίλ
που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, γράφοντάς μας στο [email protected].
Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τα
απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία ή αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία τους για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε
πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

3. Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter),
συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, επωφελείστε από
ενημερώσεις σχετικά με νέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Προκειμένου να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της ιστοσελίδας, θα
χρειαστεί να παρέχεται με την ελεύθερη συγκατάθεσης τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου (e-mail). Έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να απεγγραφείτε από
την υπηρεσία επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (“unsubscribe/διαγραφή”) και να μη λαμβάνετε στο εξής
των ενημερωτικά δελτία, και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

4. Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Η ιστοσελίδα betflixgr.com περιλαμβάνει ένα e-shop συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο
συγκεκριμένα αθλητικών προβλέψεων που προκύπτουν ύστερα από μελέτη και βασίζονται
σε πληροφορίες και τεχνικές αναλύσεις, στα οποία ο εκάστοτε καταναλωτής έχει πρόσβασή
αγοράζοντας το μηνιαίο πακέτο συνδρομής .Πρόκειται επομένως αποκλειστικά για παροχή
online υπηρεσίας. Ο καταναλωτής πρέπει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα και έπειτα να
προχωρήσει σε αγορά του πακέτου. Με την σύνδεση του έχει πρόσβαση σε ολόκληρο το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

5. Εγκυρότητα Συμβουλευτικής Υπηρεσίας
Η συμβουλευτική υπηρεσία που αγοράζει ο καταναλωτής προκύπτει ύστερα από μελέτη
και βασίζεται σε πληροφορίες και τεχνικές αναλύσεις. Όμως οι τελικές προτάσεις του
betflixgr.com αφορούν κυρίως σε πρόβλεψη και προσωπική επιλογή κάτι το οποίο δεν έχει
καμία απολύτως εγκυρότητα. Ο καταναλωτής επιλέγει και ακολουθεί την πρόταση με
προσωπική βούληση και κρίση γνωρίζοντας την αβεβαιότητα του αποτελέσματος. Το
betflixgr.com απαλλάσσετε από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη σχετική με την
ακυρότητα/αποτυχία των προτάσεων καθώς αποτελεί αποκλειστικά προσωπική ευθύνη του
εκάστοτε καταναλωτή.
Το betfixgr.com είναι πάντα υπέρ του Υπεύθυνου Στοιχηματισμού.

6. Πληρωμές
Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το betflixgr.com δέχεται πληρωμές μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος smart checkout της viva wallet με χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, μετρητά μέσω της υπηρεσίας viva spot της viva wallet και paypal.

Πιο αναλυτικά το Smart Checkout υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής, όπως:

Κάρτες (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Bancontact, JCB, Discover & Diners Club)

Ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal, PayPal Pay Later & Viva Wallet)

Τοπικοί τρόποι πληρωμής (Bancontact QR, BitPay, BLIK, EPS, giropay, iDEAL, IRIS, Klarna, MULTIBANCO, MB WAY, P24, Payconiq, PayU, Sofort, tbi bank, Trustly & WeChat Pay)

Άμεση χρέωση και άλλοι τρόποι πληρωμής (SEPA Direct Debit, Pay By Bank, Cash (Viva Spot).

Οι πληρωμές  σας παραμένουν ασφαλείς οποιαδήποτε λύση Checkout και αν επιλέξετε διότι η Viva Wallet εναρμονίζεται με όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας συναλλαγών της PSD2.

6.1 Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα
Εάν επιλέξετε πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε ότι η παραγγελία
συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας
πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Viva Wallet που καθίστανται αρμόδια για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να
ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα. Στη φόρμα παραγγελίας που θα
βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή
πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας θα
πραγματοποιείται, εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της
εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των
στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που
χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές
κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε
κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν
φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης στην μηνιαία υπηρεσία.

7. Ασφάλεια πληρωμών

Aναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η εταιρία
μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Οι Προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας,
αριθμός λογαριασμού, κλπ) είναι κωδικοποιημένες με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης .Η
κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει
στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του
κατάλληλου κλειδιού.
To betflixgr.com δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει
πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα.
Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε
κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.
Το betflixgr.com δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα
υφίσταται μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη
εξουσιοδοτημένο τρόπο.
Το betflixgr.com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του
υπολογιστή σας από ιούς, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της
σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα
anti-virus και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι
ενημερωμένα.

8. Πολιτική Επιστροφών

8.1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Στο betflixgr.com, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις
διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση
ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ
μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν
μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης
υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο
συμβουλευτικό περιεχόμενο.
8.2 Επιστροφή χρημάτων
Η ιστοσελίδα betflixgr.com περιλαμβάνει ένα e-shop συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο
συγκεκριμένα προγνωστικών αθλητικού στοιχηματισμού , μέσω του οποίου ο εκάστοτε
καταναλωτής δύναται να αγοράσει το προτεινόμενο πακέτο, 
με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, μέσω περιβάλλοντος
paypal και viva wallet.

Πρόκειται επομένως αποκλειστικά για παροχή online υπηρεσίας και δεν τίθεται θέμα μη
παραλαβής ή ελαττωματικότητας.
Σε περίπτωση ωστόσο, που ο καταναλωτής μετά την αγορά του μηνιαίου πακέτου, δεν
καταφέρει να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, εξαιτίας τεχνικού ή άλλου προβλήματος που
οφείλεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα betflixgr.com, και εφόσον υπήρχε αδυναμία
επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δύο (2) εργασίμων ημερών,προβλέπεται επιστροφή
χρημάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της
αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται
επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.
Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, εφόσον
αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (δεν έχει κάνει login),
προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης
από την επόμενη της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος,
δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.
Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τα έξοδα τραπέζης
επιβαρύνουν τον πελάτη.
Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνείτε μαζί μας για βοήθεια εάν έχετε
προβλήματα με την ενεργοποίηση ή την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες!
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας: [email protected]

9. Περιεχόμενο ιστοσελίδας

9.1 Εμπορικά σήματα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ευρεσιτεχνίες και προϊόντα Βιομηχανικής
ιδιοκτησίας ή έργων της διάνοιας

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα αποτελούν
προϊόν της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας του betflixgr.com. Το περιεχόμενο
της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται: στην αισθητική όψη και στην
αντίληψη που προκύπτει από την χρήση της Ιστοσελίδας, το κείμενο, εικόνες, γραφικά,
οπτικοποιημένα μέσα, βίντεο, ηχητικά μηνύματα, ήχους, άρθρα, σύμβολα, βάσεις
δεδομένων, λογισμικό οποιασδήποτε μορφής, και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή άϋλο αγαθό
είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα (περιληπτικά: Περιεχόμενο Ιστοσελίδας). Η Ιστοσελίδα
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή διαγράφει από το Περιεχόμενο ης
Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ενημέρωση.
Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπως ανωτέρω περιγράφεται δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν όλο ή εν μέρει, για κανέναν εμπορικό σκοπό χωρίς την ρητή,
προηγούμενη και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας. Η εν λόγω εκμετάλλευση
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στην χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή,

αναπαράσταση, πώληση, μεταπώληση, πρόσβαση ή οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση.
Αντίστοιχα δεν καθίσταστε με οποιονδήποτε τρόπο κάτοχος άδειας ή δικαιώματος
εμπορικής χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή, έγγραφη και
προηγούμενη συναίνεση του betflixgr.com. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη ρητώς
αποδεικνύουσα την συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου ενδέχεται να
παραβιάζει τα περιουσιακά δικαιώματα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της
Ιστοσελίδας, και ενδέχεται να γεννά νομικές αξιώσεις για καταβολή αποζημίωσης εκ
μέρους της Ιστοσελίδας ή των αντίστοιχων παρόχων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10. Υπερσύνδεσμοι
10.1 Υπερσύνδεσμοι προς άλλους Ιστοτόπους
Η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους προς διάφορους άλλους ιστοτόπους, είτε συνδεδεμένες
οργανικά και επιχειρησιακά με την εταιρεία είτε όχι. Οι εν λόγω ιστότοποι ενδέχεται να
διαθέτουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων που
ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς με τους παρόντες Όρους. Αποκτώντας πρόσβαση στους
εν λόγω ιστοτόπους μέσω συνδέσμων που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι
δεσμεύεστε από τους εκάστοτε όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων του
εκάστοτε ιστοτόπου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση, και η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των παρόντων όρων και πολιτικών και των
αντίστοιχων όρων και πολιτικών του εκάστοτε ιστοτόπου.
Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την αυθεντικότητα των
πληροφοριών ή του περιεχομένου σε μη συνδεδεμένους με αυτήν ιστοτόπους ή για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή πωλούνται μέσω τέτοιων μη
συνδεδεμένων με την Ιστοσελίδα ιστοτόπων. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να εκλαμβάνονται
ως έγκριση ή υποστήριξη των εν λόγω μη συνδεδεμένων ιστοτόπων από το betflixgr.com, ή
των πληροφοριών, περιεχομένου, προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τους εν
λόγω ιστότοπους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση του
χρήστη. Αν αποφασίσετε να μεταβείτε στους εν λόγω ιστότοπους η Ιστοσελίδα δεν φέρει
καμία περαιτέρω ευθύνη.

11. Απόρρητο και Ασφάλεια

11.1 Απόρρητο
To betflixgr.com σέβεται την ιδιωτικότητα σας. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του
betflixgr.com παρέχει συνολική εικόνα των πολιτικών απορρήτου που ακολουθούμε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016.

12. Επίλυση διαφορών/παραπόνων
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των
πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο
Παραπόνων μας στη διεύθυνση email: [email protected]. Θα αντιμετωπίσουμε τις
ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα
νοηματοδοτούνται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την
εφαρμογή των παρόντων Όρων αρμόδια καθίστανται τα Ελληνικά Δικαστήρια.

13. Εφαρμοστικές διατάξεις
Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πρότερης συμφωνίας,
αναπαράστασης, εγγύησης και ερμηνείας σχετικά με την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και τις
υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα. Στο βαθμό που οτιδήποτε εντός ή
περιφερειακά σχετιζόμενο με την λειτουργία της Ιστοσελίδας έρχεται σε σύγκρουση ή
αναντιστοιχία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι αποκτούν προτεραιότητα,
και εφαρμόζονται άμεσα αποκλειόμενης ρητά κάθε αντίθετης ερμηνείας.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί
παράνομο, άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή καταχρηστικό, το εν λόγω τμήμα θα θεωρείται
ξεχωριστό και καταργητέο από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει με κανέναν
τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμογή των υπολοίπων προβλέψεων των παρόντων Όρων.
Ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής ή μη άσκησης από μέρους του betflixgr.com
οποιουδήποτε όρου δεν θεωρείται ως παραίτηση από τα αν λόγω δικαιώματα, ούτε από το
μελλοντικό δικαίωμα να επιβάλλει τους εν λόγω όρους. Η παραίτηση από οποιοδήποτε
μέρος σχετικά με τους όρους και τις προβλέψεις των εν λόγω Όρων δεν αποκλείουν το εν
λόγω μέρος από την επιδίωξη της εφαρμογής των εν λόγω όρων και προβλέψεων στο
μέλλον και δεν συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή πρόβλεψη των
παρόντων Όρων.

14. Επικαιροποίηση των παρόντων όρων
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει τμήματα των εν λόγω Όρων
Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση. Παρόλα αυτά σε
περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών, ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές θα
δημοσιοποιούνται στην αρχική σελίδα του betflixgr.com και θα τίθενται σε εφαρμογή 15
ημέρες μετά την δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε ανατρέξτε πίσω στους εν
λόγω Όρους Χρήσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι για
οποιεσδήποτε αλλαγές και ενημερώσεις. Συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών της
Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των ενδεχόμενων αλλαγών.

15. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:
Email επικοινωνίας: [email protected]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης όρων: 24/04/2023.

Scroll to Top

Σύνδεση και διαχείριση λογαριασμού

Σας Ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο newsletter μας.

Το BetflixGr ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις, δώρα και ενδιαφέρουσες εξελίξεις για όλα τα μέλη του!